Utrecht

Het Duitse Huis in Utrecht is het hoofdkwartier van de Balije Utrecht van de Duitse Orde. In de 17e eeuw splitst de balije zich af van de rooms katholieke orde. Langzaam verandert de Balije Utrecht in een protestantse orde die zich tegenwoordig toelegt op charitatieve doelen.

Het Duitse Huis in Utrecht (wikipedia)