Rome

Goswin Nickel is in 1652 gekozen tot generaal van de Jezuïetenorde. Hij werkt nauw samen met Fabio Chigi, de latere paus Alexander VII, die hij nog kent uit de tijd dat Fabio Chigi pauselijk nuntius was in Keulen.

De Chiesa del Gesù in Rome, de moederkerk van de Jezuïeten in Rome (wikipedia)