Neuss

Goswin Nickel is tijdens de dertigjarige oorlog rector van het gymnasium in Neuss. Het onderwijs was ondergebracht in het Jezuïetenklooster in de havenstad. Johann van Virmundt ondersteund het gymnasium financieel. Neuss, dat tot het aartsbisdom Keulen behoorde ligt op de linkeroever van de Rijn tegenover Düsseldorf, de residentiestad van de vorsten van Palts Neuburg die heersen over de hertogdommen Gulik en Berg.

Van het jezuïetenklooster in Neuss resteert enkel nog deze toren. (wikimedia)