Keulen

Tijdens de Keulse oorlog vocht Ambrosius II von Virmundt-Neerssen, (de grootvader van Ambrosius van Virmundt) aan de zijde van de tot het protestantisme bekeerde aartsbisschop. Zijn zoon Johann bekeert zich in Keulen officieel weer tot de rooms-katholieke kerk. Hij wordt daarbij begeleidt door een Jezuïet.

Met de bouw van de Sint-Kunibertkerk in Keulen werd nagenoeg tegelijkertijd begonnen als met de dom van Keulen. Terwijl de Sint-Kunibert in 1247 werd opgeleverd lag de bouw van de Dom eeuwenlang stil. Volgens een legende bevindt zich onder de kerk een bron waar op de bodem ongeboren kinderen, begeleidt door de moeder gods, in een paradijselijke omgeving spelen.

De bouw van de dom van Keulen lag in de 17e eeuw nagenoeg stil. Schets Lambert Doomer 1699.