Burg Nordenbeck

In Hessen staat het stamslot Burg Nordenbeck van het oude adelgeslacht van Virmundt. Tijdens de dertigjarige oorlog overwintert Johann van Virmundt met zijn leger in het slot. Hij maakt aanspraak op de Hessische gebieden die ooit van zijn voorouders waren. De naam Virmundt is afgeleid van het dorp Viermünden dat zich ten zuiden van Burg Nordenbeck bevindt.

Johann van Virmundt maakt in het begin van de dertigjarige oorlog furore door deel te nemen aan de Slag op de Witte Berg. Na een zware slag wist de Katholieke Liga onder leiding van Johan ’t Serclaes van Tilly het Boheemse leger te verslaan. Nog grotere bekendheid hielden Jan van Werth en Gottfried Heinrich Pappenheim (ik ken mijn Pappenheimers) aan deze slag over waarmee weliswaar de protestantse opstand in Praag werd neergeslagen maar die al snel leidde tot een oorlog die zich over het hele Keizerrijk verspreidde.

Burg Nordenbeck (wikipedia)