Bonn

In 1629 wordt Johann van Virmundt door de keurvorst en aartsbisschop van Keulen tot gouverneur van Bonn benoemd. Bonn is in de 17e eeuw de hoofdstad van het aartsbisdom Keulen.

De apothekersdochter Katharina Curtius wordt in 1629 door de Keulse heksencommissaris Franz Buirmann ter dood veroordeeld. Goswin Nickel is volgens diverse bronnen een tegenstander van de heksenvervolgingen. Hij ondersteunde de uitgave Cautio Criminalis van de Jezuïet Friedrich Spee die met rationele argumenten bijdroeg aan het afschaffen van de heksenvervolging.

Panorama op Bonn in de 17e eeuw ets Johann Georg Ringlin (wikimedia)