Kaart

Kaart met de grenzen van het Heilige Roomse Rijk in 1648 en de locaties zoals deze de hoofdstukken van het boek vormen.

Voor meer feiten over de in het boek opgenomen locaties: