Handtekening

Op het boekomslag staat in goud de handtekening van Ambrosius van Virmundt zoals hij deze onder het soevereiniteitsakkoord plaatste dat de Duitse Orde sloot met de Staten Generaal. Namens de Verenigde Nederlanden werd dit akkoord ondertekend door Johan de Witt.