Handtekening

Op het boekomslag staat in goud de handtekening van Ambrosius van Virmundt zoals hij deze onder het soevereiniteitsakkoord plaatste dat de Duitse Orde sloot met de Staten Generaal. Namens de Verenigde Nederlanden werd dit akkoord ondertekend door Johan de Witt.

Het soevereiniteitsakkoord dat in 1662 werd gesloten tussen de Duitse Orde en de Staten Generaal der Nederlanden. De handtekening rechtsboven is van Ambrosius van Virmundt. De derde handtekening van de kolom links is van Johan de Witt.